17. juni 2021

Ny aftale om refusionsordningen ved køb af forestillinger af børne-, ungdoms- og opsøgende teater

Kulturministeren og aftalepartierne har besluttet at etablere en forsøgsordning for straksrefusion på området, ligesom ansøgningsprocessen digitaliseres. KL har længe arbejdet for en forenklet og digitaliseret refusionsproces og hilser derfor forsøgsordningen velkommen.

Den 16. juni 2021 har kulturministeren og aftalepartierne besluttet, at anvende finanslovsmidlerne til ungdoms- og børneteater til at etablere en forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestillinger af børne- og ungdomsteater mv., som skal løbe i perioden 2021-2024.

Der afsættes 20 mio. kr. årligt i perioden til at dække udgifter til overlappende bagudrettet refusion efter den foregående ordning og straksrefusion i 2021 og 2022, ligesom der afsættes midler til digitalisering af refusionsprocessen.

Herudover oprettes en rammestyret pulje til refusion af ikke-kommunale indkøbere af børne- og ungdomsteater på forsøgsbasis.

KL finder, at forsøgsordningen og navnlig digitaliseringen af refusionsprocessen vil lette den administrative byrde for de kommunale indkøbere. Dette kan i overensstemmelse med aftaleteksten medvirke til at den benyttes mere, så flere børn og unge får mulighed for at opleve scenekunst. KL afventer nærmere information om den konkrete administration af ordningen. 

Læs aftaleteksten her.