06. februar 2022

Lisbet Knudsen og Mikkel Flyverbom er keynotes ved KL's kultur- og fritidstræf 2022

Under overskriften ”Demokrati og Digitalisering” vil professor i digital transformation ved CBS, Mikkel Flyverbom og strategidirektør ved Mandag Morgen, Lisbet Knudsen rammesætte årets kultur- og fritidstræf. Træffet afholdes d. 27. april i Næstved. Tilmeld dig nu.

På årets Kultur- og Fritidstræf stiller KL skarpt på aktuelle tendenser og faglige problemstillinger indenfor kultur- og fritidsområdet under overskriften ”Demokrati og Digitalisering”. 

Den digitale udvikling på tværs af samfundet skaber udfordringer i det danske kultur- og fritidsliv, men rummer samtidigt også store potentialer. Hvad skal vi være opmærksomme på, og hvilke værdier bør vi have med os på kultur- og fritidsområdet, når vi arbejder med teknologi, data og algoritmer?

Den problemstilling vil professor i Digital Transformation ved CBS og medlem af regeringens Dataetiske Råd, Mikkel Flyverboms udfolde. Oplægget vil tage udgangspunkt i Mikkels forskning på området, som senest har bidraget til bogen "Fra Velfærdsstat til Overvågningsstat"Bogen giver bl.a. en række perspektiver på, hvordan den offentlige sektor bør navigere i en verden af algoritmiske fristelser.

Lisbet Knudsen er strategidirektør i medievirksomheden Mandag Morgen/Altinget samt Tænketanken Mandag Morgen. Hun er desuden en del af ejergruppen bag projektet ”Algoritmer, data og demokrati”, som stiller skarpt på danskernes digitale liv og deres holdninger til den teknologiske udvikling.

Lisbet vil med sit oplæg udforske, hvilken betydning det har for den enkelte borger, for lokalsamfundet og for den demokratiske sammenhængskraft generelt, at også kultur- og fritidsområdet gennemgår en digital transformation i disse år.  

De to keynotes vil sætte rammen for træffets hovedtema "Demokrati og Digitalisering", som herefter udfoldes i fire sessioner under overskrifterne: 

1. Viden og data - udfordringer og potentialer
2. Den digitale kulturinstitution
3. Digitalisering og folkeoplysning
4. Kulturen som demokratisk byudvikler

Det endelige program offentliggøres senest ultimo februar. 

KL's Kultur- og fritidstræf 2022 afholdes d. 27. april 2022, kl. 9.30-16.00 på Grønnegade Kaserne i Næstved. Træffet henvender sig til chefer, ledere og fagmedarbejdere i forvaltningen samt øvrige interessenter på kultur- og fritidsområdet. Udvalgsmedlemmer og politikere med interesse for området er dog meget velkomne i det omfang, programmet vurderes at være relevant. 

Tilmeld dig og dine kollegaer nu:  

KL's Kultur- og Fritidstræf 2022

×

Log ind