19. januar 2021

Kommunerne skal debattere folkebibliotekernes potentialer

KL har i dag udsendt debatoplægget ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer” til alle landets kommuner. Debatoplægget skal kickstarte en lokal debat om bibliotekets rolle i nye tværgående løsninger på nationale og lokale udfordringer.

Folkebiblioteket er en af landets største kulturinstitutioner og skal følge med udviklingen samt borgernes behov og ønsker. Med samfundsudfordringer, der kræver nye politiske svar fra kommunerne, har folkebibliotekerne potentialerne til at være en del af løsningerne. Derfor har KL i dag sendt det nye debatoplæg ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer” til alle landets borgmestre med en opfordring til at styrke ejerskabet og sætte politisk retning for de lokale folkebiblioteker. Debatoplægget er udformet med inddragelse af flere kommuner, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen.

Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, udtaler om debatoplægget: ”Fra KL’s side tror vi på, at bibliotekerne har vigtige kompetencer og uudnyttede potentialer i en svær tid for vores samfundsfællesskaber. Ensomheden breder sig desværre, når et samfund er lukket ned. Vi kan se, at mistrivslen blandt børn og unge er stigende. Og med strømmen af ”fake news” på nettet, bliver behovet for at kunne begå sig digitalt kun større. Derfor opfordrer vi til politisk debat om folkebibliotekernes lokale retning i en samlet kommunalbestyrelse, så diskussionen ikke kun foregår i kommunens kulturudvalg.”

Debatoplægget peger bl.a. på, at folkebibliotekerne kan være et lokalt omdrejningspunkt og drivkraft for forandringer til at styrke det kulturelle medborgerskab, sammenhængskraften og demokratiet i hele Danmark. Udover det historiske fokus fra bibliotekerne på oplysning, dannelse og kulturel aktivitet med afsæt i litteratur, viden og information, kan folkebibliotekerne også spille en væsentlig rolle på andre kommunale områder og dagsordener, såsom børn og unge, social- og sundhedsområdet, integration, landdistrikts- og byudvikling, digitalisering, samskabelse og meget mere. Men det kræver politisk til- og fravalg på baggrund af en bredt funderet diskussion.

KL understøtter den lokale debat

De senere år har KL styrket sin bibliotekspolitiske rolle, og vedtog bl.a. i 2019 en række bibliotekspolitiske synspunkter om fremtidens folkebiblioteker. Det er disse synspunkter, som debatoplægget ligger i forlængelse af. Hvordan kommunen vælger at tage debatten – og hvorvidt den også involverer borgere, foreninger og andre aktører - er der masser af lokalt råderum til at præge.

For at understøtte debatten lokalt har KL udarbejdet en Power Point-præsentation med nøgletal og nationale tendenser på biblioteksområdet, der kan suppleres med egne, lokale data. KL har desuden samlet en række kommunale cases, der viser, hvordan kommuner allerede i dag udnytter bibliotekernes potentialer på forskellig vis.

KL ser frem til at følge debatten henover foråret.

Debatoplæg: Udnyt folkebibliotekernes potentiale