05. november 2021

Kom til seminar og tag redskaber fra projektet "Biblioteker i Bevægelse" med hjem

En kortlægning af bibliotekernes eksisterende og nye opgaver har dannet grundlag for at sammensætte en række konkrete redskaber til kompetenceudvikling, som du kan blive inspireret til at tage i brug på et digitalt seminar, der afholdes to gange d. 24. og 25. november.

Er du medarbejder eller leder på et folkebibliotek?

Nu har du mulighed for at komme hjem med en fyldt værktøjskasse, når projektet "Biblioteker i bevægelse" inviterer til seminar, hvor du kan blive inspireret til at arbejde med projektets konkrete redskaber og viden omkring kompetenceudvikling. 

Du kan deltag i det digitale seminar "Biblioteker i bevægelse – Indføring i viden og værktøjer” enten d. 24 eller 25. november fra klokken 9-12. De indledende seminarer opfølges af et ligeledes virtuelt "Open space"-arrangement d. 8. december, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer fra arbejdet med redskaberne til videreudvikling af disse. Tilmeld dig her.

Den 27. oktober 2021 lancerede Biblioteker i Bevægelse projektets foreløbige resultater samt de nyudviklede arbejdsredskaber rettet mod landets biblioteksmedarbejdere. Blandt redskaberne kan nævnes Nysgerrighedskort, der skal bidrage til at fremme brugerforståelsen, Aktørmapping, som kan styrke tværgående samarbejder og Formaliserede Brugerpaneler, der sikrer brugerinddragelse og herigennem publikumsudvikling. Hvis du er nysgerrig på de øvrige redskaber, kan du dykke ned i værktøjskassen her

Projektet "Biblioteker i Bevægelse" er et samarbejde mellem KL, HK Kommunal og Forbundet Kultur og Information i regi af Fremfærd Bruger. Formålet med projektet er at identificere folkebibliotekernes aktuelle kompetencebehov, og konkretisere hvordan folkebibliotekerne kan håndtere en rolle i forandring. 

 

TILMELDING

TILMELDING SEMINARER

×

Log ind