15. marts 2021

Oplev H.C. Østerby, Karen Lumholt og Rasmus Meyer på Kultur- og Fritidskonferencen 4. maj

Mød dem i debat om fællesskaber i forandring, og hvordan kommunerne kan arbejde med nye fællesskaber.

På konferencen beskæftiger os med to centrale spørgsmål: Hvordan genstarter vi kultur- og fritidslivet og hvordan arbejder vi med fællesskaber i forandring? Der er ingen tvivl om at vores fællesskaber ikke længere ser ud som de gjorde før marts 2020. Kultur- og fritidslivet og de sociale sammenhænge, der er del af det, har været lukket ned, eller kun kunnet eksistere som et minimum. Men faktisk har der i længere tid være en udvikling i gang ift. fællesskaberne, som coronakrisen har været med til at accelerere og tydeliggøre. Vi er blevet mere digitale, vi arrangerer selv vores aktiviteter, og vi tænker os selv som del af måske ikke bare et men flere større og evt. mere globale fællesskaber – og særligt de unge er blevet mere ensomme.  

I konferencens første rammesættende del blænder vi derfor op for en debat om, hvordan man som kommune kan agere ift. fremtidens fællesskaber. Her kan du bl.a. møde:  

 • Karen Lumholt, der er forfatter og debattør, og som i mange år har beskæftiget sig med medborgerskab og udvikling af lokalsamfund. Hun vil bl.a. fortælle, hvordan hun ser potentialerne i fremtidens fællesskaber og hvordan vores ”Foreningsdanmark” måske på sigt er ved at vige til fordel for fremtidens fælles-skabere, som organiserer sig på en ny måde, når de samarbejder for at øge sammenhængskraften i lokalsamfundet.

 • Rasmus Meyer, der er sociolog, tidl. direktør for Socialrådgiverforeningen og nuværende forstander på Krogerup Højskole og derfor har stort kendskab til unges liv og færden. Rasmus er desuden netop blevet udpeget til formand for regeringens ungepanel, der skal rådgive omkring unge og trivsel særligt ift. coronakrisen, men også ift. at forbedre ungdomslivet generelt.

 • H.C. Østerby, der er medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og borgmester i Holstebro Kommune, som har et meget stort fokus på at understøtte og udvikle kultur- og fritidslivet og dets fællesskaber til gavn for borgere og kommune. Du kan desuden møde H.C. i en efterfølgende session om, hvordan vi gør kulturlivet tilgængeligt til flere.

Udover Karen Lumholt, Rasmus Meyer og H.C. Østerby kan du på konferencen bl.a. møde

 • kulturminister Joy Mogensen

 • formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin

 • strategidirektør i Mandag Morgen/Altinget Lisbeth Knudsen

 • forkvinde i Ny Carlsbergfondet Christine Buhl Andersen

 • adm. direktør i DBU Jakob Jensen

 • generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler Lotte Trangbæk

 • formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording

 • formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel

 • udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden Oliver Vanges

 • m.fl

Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her