06. september 2021

KL og initiativgruppen for Kulturens Analyseinstitut inviterer kulturlivet til stort fællesmøde

KL, Dansk Erhverv, Danske Kulturbestyrelser, Center for Kulturevaluering og Augustinusfonden inviterer alle relevante parter i kulturlivet til stort fællesmøde om etableringen af et Kulturens Analyseinstitut, som afholdes i biblioteket på Børsen d. 7. oktober.

Kulturlivet er helt afgørende for vores samfundsudvikling og sammenhængskraft. Men kulturens værdi er desværre dårligt belyst og fragmenteret undersøgt. Derfor er Danske Kulturbestyrelser, KL, Dansk Erhverv, Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet og Augustinus Fonden gået sammen om et oplæg til et nyt analyseinstitut på kulturområdet.

Oplægget har som ambition af få genstartet en mangeårig debat om et analyseinstitut og et bedre vidensgrundlag på kulturområdet, ligesom det sætter en overordnet ramme for et selvstændigt og uafhængigt analyseinstitut, der skal medvirke til at skabe overblik over kulturlivet, indblik i særligt relevante forhold og dygtigt og hurtigt kunne bidrage med analyser på aktuelle sager, politiske udspil og beslutninger.

Helt afgørende er det imidlertid, at instituttet får etableret den stærkest mulige forbindelse til kulturlivet, så både analyser og formidlingen opleves som relevant og betydningsfuld. I det lys er næste skridt helt naturligt at få engageret og involveret kulturlivet endnu mere i ambitionen og de konkrete tanker. Derfor vil initiativgruppen bag oplægget gerne invitere relevante parter i kultursektoren til dialog og drøftelse om oplægget ved et stort fællesmøde d. 7. oktober på Børsen, hvor alle interesserede i kulturlivet kan bidrage med kvalificerende betragtninger til oplægget.

Målet med mødet er at få vendt og kvalificeret de indledende tanker og som resultat få udarbejdet en skriftlig opsamling, der kan indgå i den videre dialog med kulturordførerne og stå som et seriøst bidrag til de forestående finanslovsforhandlinger. 

Vi glæder os til at se jer til en god og konstruktiv dialog om de fælles muligheder for at styrke kulturlivet!

Tilmeld dig og læs mere her 

Fællesmøde

Initiativgruppen består af:

Morten Langager, Direktør, Dansk Erhverv
Laila Kildesgaard, Direktør, KL
Finn Schumacker, Formand, Foreningen af Danske Kulturbestyrelser
Louise Ejgod Hansen, Forskningsleder ved Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet
Frank Rechendorff, adm. direktør i Augustinusfonden