18. januar 2022

KL og Billedkunstnernes Forbund går sammen om nyt netværk for kunst i kommunerne

Er du konsulent, og arbejder du eller ønsker din kommune at igangsætte et aktivt strategisk arbejde med kunst i det offentlige rum? Så er "Kommunernes netværk for kunst i det offentlige rum" netværket for dig.

Flere og flere kommuner indarbejder kunst på mange forskellige niveauer – i offentlige bygninger, på gavle, i kunstneriske inddragelsesprocesser og byudvikling. I KL og Billedkunstnernes Forbund arbejder vi på at understøtte dette vigtige arbejde.

For at sikre den fortsatte udvikling af feltet etableres derfor et kommunalt netværk for kunst i kommunerne med særligt fokus på kunst i offentlige rum. Det kommunale netværk skal bistå kommunernes arbejde med kunst i det offentlige rum via erfaringsdeling, viden, inspiration og værdisættelse.

Formålet med netværket er at give kommunale aktører et fortroligt rum til refleksion, der kan højne kvaliteten og smidigheden i gennemførelsen af kunstprojekter, strategier og planer på alle niveauer fra f.eks. innovativ byudvikling til midlertidige kunstneriske projekter og permanente værker i offentlige rum i de danske kommuner.

 

Netværket vil desuden præsentere medlemmerne for spændende eksterne oplæg, workshops og frivillige studieture, der kan tjene til inspiration for arbejdet i den enkelte kommune. 

Netværket mødes første gang d. 30. marts i KL-huset i København. Dato for de øvrige er endnu ikke endeligt fastlagt, men vil afholdes i løbet af hhv. november og februar 2023. 

Læs meget mere om det nye netværk og tilmeld dig her.

×

Log ind