16. marts 2021

International keynote på Kultur- og Fritidskonferencen 4. maj

Konferencens tema slås an af den italienske forsker og OECD-rådgiver Pierluigi Sacco

På årets Kultur- og Fritidskonference undersøger vi, hvordan vi genstarter kultur- og fritidslivet og hvordan vi arbejder med fremtidens fællesskaber.

For at få internationalt perspektiv på corona-situationens betydning for kultur- og fritidslivet, og hvordan vi genstarter det, har vi inviteret den anerkendte forsker Pierluigi Sacco til at levere konferencens indledende key note.

Der bliver dog ikke tale om et decideret oplæg, da vi i stedet præsenterer et tekstet interview, som Sacco giver til konferencens moderator Tine Götzsche. Her giver han bl.a. sit bud på centrale europæiske og internationale corona-erfaringer inden for kultur- og fritidsområdet, ligesom han lægger op til konferencens efterfølgende faglige og politiske drøftelser i dansk perspektiv.  

Sacco er professor i kulturøkonomi ved IULM Universitetet i Milano. Han er desuden seniorrådgiver og leder af Venedigafdelingen af OECD og seniorforsker på Harvard. Han har stået bag en række forskningsinitiativer og rapporter koblet til OECD, EU-Kommissionens kontor for kultur og uddannelse, Europarådet og en række ministerier og kulturråd i Europa.

Pierluigi Sacco er særligt interesseret i kultur som driver for adfærdsændringer og samfundseffekter og i design af kulturpolitikker, så de adresserer samfundsmæssige udfordringer. Han har bl.a. forsket i Covid-19-situationens betydning for kulturlivet, i fællesskaber og deltagelse i kulturlivet mv.

I september 2020 udkom rapporten (PDF) Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors (researchgate.net), som Pierluigi Sacco stod bag sammen med to andre forskere, og som belyser hvordan corona-krisen har påvirket den kulturelle sektor ift. bl.a. økonomi, sundhed, turisme og sammenhængskraft på europæisk og internationalt niveau, og hvordan man fra politisk hold kan arbejde på at genoprette situationen.

Her kan du læse mere og tilmelde dig konferencen