19. marts 2021

Inspirerende samtale om bibliotekernes potentialer

Der er gode råd til den lokale debat om folkebibliotekerne på KL's kultur- og fritidskonference d. 4. maj.

I januar udsendte KL- debatoplægget ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer” til kommunerne med en motiveret opfordring til kommunalbestyrelserne om at drøfte folkebibliotekernes rolle lokalt. På sessionen om biblioteker på konferencen stiller vi de åbne spørgsmål: Hvad kan bibliotekerne? Og hvordan kan de spille en endnu vigtigere rolle i kommunerne fremover?

Nogle kommuner er begyndt at forberede den lokale debat efter at have modtaget debatoplægget, og samtalesessionen på Kultur- og Fritidskonferencen 2021 vil give inspiration til, hvordan den lokale debat skal gribes an.

Samtalen styres af konferencens moderator Tine Gøtzsche, der med indspark fra centrale aktører på biblioteksområdet vil forfølge KL-debatoplæggets temaer om Dannelse, trivsel og læselyst, digitale medborgere samt Sammenhængskraft og fællesskab.

Flere samtalepartnere til sessionen offentliggøres løbende, men blandt andre deltager:
– Leon Sebbelin, Formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg
– Steen Bording, formand for Danmarks Biblioteksforening
– Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information

Læs mere og tilmeld dig Kultur- og fritidskonferencen her.