22. juni 2021

Ingen afbrændingsforbud for Skt. Hans

Sommer, sol og tørke betyder, at det kan blive nødvendigt at indføre afbrændingsforbud.

Helt aktuelt har de kommunale beredskaber mandag middag vurderet forholdene op til Skt. Hans og har i den forbindelse vurderet, at der ikke lige nu er behov for begrænsninger, så Sankt Hansbålene kan afvikles som planlagt over hele landet.    

Men situationen kan naturligvis udvikle sig i løbet af sommeren. Ifølge afbrændingsbekendtgørelsens § 5 er det op til kommunalbestyrelsen at forbyde eller fastsætte de nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding og brug af åben ild, lys, apparater etc. I praksis betyder det, at det er de kommunale redningsberedskaber, der udsteder afbrændingsforbuddet.

Der kan være lokale forskelle, hvis sommeren bliver tør, men beredskaberne arbejder på et ensartet afbrændingsforbud i de områder, hvor det måske bliver aktuelt. De kommunale redningsberedskaber vil i så vid udstrækning som muligt informere og vejlede, frem for at der udstedes forbud. Først når situationen er alvorlig, vil et forbud komme på tale.

Beslutninger om, hvorvidt der skal indføres afbrændingsforbud, tages blandt andet på baggrund et brandfareindeks. Man kan med fordel løbende følge situationen og få gode råd og vejledning på www.brandfare.dk.