16. marts 2021

Hvordan bliver kulturlivet tilgængeligt for flere?

Lotte Trangbæk, Henriette Christiansen, H.C. Østerby og Anders Christensen debatterer emnet på årets kultur- og fritidskonference.

Både staten og kommunerne vil gøre det muligt for flere at være del af de kulturelle fællesskaber. Men vejen derhen kan være svær. På Kultur- og Fritidskonferencen 4. maj undersøger vi hvordan man kan lykkes med det.

Undersøgelser viser, at der er en stor forskel ift. social, økonomisk og kulturel baggrund mellem de borgere, der bruger kulturlivet, og dem der ikke gør. Hvordan sikrer vi, at flere børn og unge bliver del af kulturlivets fællesskaber? Hvordan skaber vi en bedre socioøkonomisk balance blandt deltagerne i kulturlivet?

Du kan bl.a. opleve Lotte Trangbæk, generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler, Henriette Christiansen, direktør i Egmontfonden, H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og Anders Christensen, Kultur- og fritidschef i Høje Taastrup Kommune.

Sessionen vil forme sig som en samtale mellem de fire parter og du vil bl.a. kunne høre om Danske Musik- og Kulturskolers strategi ”Sammen om kunstnerisk udfoldelse for alle”, som angår socioøkonomiske og geografiske forhold for eleverne, organisatoriske, indholdsmæssige og pædagogiske forhold for musik- og kulturskolerne.  Du kan også blive klogere på Egmontfondens indsatser ift. børn og unges læring og livsduelighed og udsatte børns deltagelse i civilsamfundet.

Du vil blive præsenteret for tankerne bag Høje Taastrup Kommunes indsats mht. at udvikle det udsatte boligområde Taastrupgaard til et decideret ”Kulturkvarter”, hvor kommunens kulturinstitutioner får nye lokationer, og musikskoleprojektet HOPE, der også har eksisteret i området i en årrække.  Derudover kan du høre om Holstebro Kommunes mange initiativer mht. at inddrage borgerne i kulturlivet, som er en væsentlig del af kommunens DNA.

Udover Lotte Trangbæk, Henriette Christiansen, H.C. Østerby og Anders Christensen kan du på konferencen bl.a. møde

 • Kulturminister Joy Mogensen
 • Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg
 • Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Mandag Morgen/Altinget
 • Christine Buhl Andersen, forkvinde i Ny Carlsbergfondet
 • Jakob Jensen, adm. direktør i DBU og formand for Kulturministeriets genstartsteam
 • Karen Lumholt, forfatter og debattør
 • Rasmus Meyer, forstander på Krogerup
 • Steen Bording, formand for Danmarks Biblioteksforening
 • Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information
 • Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden
 • m.fl.

 Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her.