18. marts 2021

Flere markante navne til kultur- og fritidskonferencen 4. maj

Charlotte Broman Mølbak, Karen Grøn, Charlotte Bach Thomassen og Heidi Frostholm tilføjet konferenceprogrammet

I konferencens første rammesættende del diskuterer vi bl.a. hvordan vi får genstartet kultur- og fritidslivet efter coronakrisen og hvordan vi arbejder med fællesskaber i forandring.  Du kan opleve et tekstet interview med forsker og seniorrådgiver i OECD Pierluigi Sacco, der giver sit bud på temaet ift. et europæisk og internationalt perspektiv, og efterfølgende vil temaet blive belyst i et dansk perspektiv via faglige og politiske drøftelser blandt en række fremtrædende personer fra det danske kultur- og fritidsliv.

Her vil Karen Holdaway Grøn, der er direktør for kunstmuseet Trapholt bidrage med egne erfaringer på hvordan museet har håndteret coronakrisen og give et bredt billede af kulturlivets situation i samtale med forkvinde for Ny Carlsbergfondet Christine Buhl Andersen samt Jakob Jensen, der er adm. direktør for DBU og formand for kulturministeriets genstartsteam.

Charlotte Broman Mølbak, der er kommunal-, kultur- og idrætsordfører for SF vil debattere, hvordan vi genstarter kultur- og fritidslivet med Leon Sebbelin, der er borgmester i Rebild Kommune og formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og Lisbeth Knudsen, der er strategidirektør i Mandag Morgen/Altinget.  

I debatten omkring fællesskaber i forandring vil landsformand for DGI Charlotte Bach Thomassen diskutere med bl.a. Rasmus Meyer, der er forstander for Krogerup Højskole og formand for regeringens ungepanel samt Karen Lumholt, der er forfatter og debattør og i en årrække har beskæftiget sig med nye former for fællesskaber og udvikling af lokalsamfund, og mener, at ”Foreningsdanmark” og dets fællesskaber er ved at udvikle sig til mere ildsjælsbårne fællesskaber, der drives af fælles-skabere, som på en anden måde arbejder frivilligt for at sikre lokalsamfundets sammenhængskraft og medborgerskab.

Konferencens anden del består af en række sideløbende sessioner, hvoraf deltagerne kan vælge sig ind på to. I sessionen om bæredygtige faciliteter kan du bl.a. høre Heidi Frostholm, der er afdelingschef i Sport og Fritid i Aarhus Kommune, fortælle om hvordan og hvorfor man udvikler Gellerupparken til et idræts- og kulturcentrum mm. Hun vil være i samtale med bl.a. Oliver Vanges og Anna Hassel fra Lokale- og Anlægsfonden, der fortæller, hvordan de arbejder med bæredygtighed i de byggerier, de støtter og udvikler.

Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her