08. februar 2021

Du kan nu tilmelde dig KL’s Kultur- og Fritidskonference 2021

Kultur- og Fritidskonferencen 2021 vil blive afholdt i et digitalt format, og af den grund afvikler vi i år konferencen på en enkelt dag, tirsdag den 4. maj.

På konferencen forfølger vi det overordnede tema Fællesskaber i forandring, som både er en udvikling, vi har set i en længere periode, men som i høj grad også er blevet understreget under det seneste års nedlukninger af kultur- og fritidslivets aktiviteter pga. covid-19.

På konferencen tager vi en status på, hvad denne udvikling betyder fremadrettet for kultur- og fritidslivet i kommunerne, ligesom vi forfølger temaet i en række spor, såsom kulturens værdi og effekt, kultur for flere, folkeoplysningen, bæredygtighed på kultur- og fritidsområdet og bibliotekernes potentialer.

Via oplæg, streamede indslag og videoindlæg fra kommuner, organisationer, eksperter mv. bringer vi den virkelige verden ind i konferencens virtuelle rum, hvor den debatteres, undersøges og analyseres. Vi arbejder på, at der vil være en høj grad af mulighed for interaktivitet og samspil blandt deltagerne.

Programmet og yderligere information offentliggøres snarest og opdateres løbende 

Her kan du tilmelde dig konferencen

Pris for deltagelse:  
995 kr. (ekskl. moms) for kommunale deltagere 
1.195 kr. (ekskl. moms) for ikke-kommunale deltagere.

Kontakt i forhold til praktisk information: 
Laila Grønbjerg Harborg
E-mail: LGR@kl.dk
Telefon: 3370 3514