19. august 2020

Vederlag til kommuner med biblioteksbetjening af arrester 2019

På baggrund af rammeaftalen pr. 1. januar 2006 har KL fremsendt regningen til Kriminalforsorgen for biblioteksbetjening af arresterne i 2019 (udregnet i 2020).

Vederlaget er beregnet ud fra Kriminalforsorgens oplysninger om belæg og reguleret for løn- og prisstigninger. Kontakt venligst Kriminalforsorgen, hvis du har spørgsmål angående overførslen.