23. juni 2020

Sommerpakke til kulturoplevelser i Danmark og forlængelse af kompensationsordning

Regeringen og aftalepartierne har besluttet at afsætte i alt 700 mio. kr. til en sommerpakke, heraf 320,5 mio. kr. på Kulturministeriets område, der bl.a. skal give danskerne mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne.

På kultur- og fritidsområdet drejer det sig om fem initiativer, der bl.a. retter sig mod aktiviteter i kommunerne:

    • Rabat på billetter
    • Pulje til forenings- og idrætsoplevelser
    • Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter
    • Udvidelse af hjælpepakke til lokale idræts- og ungdomsforeninger
    • Understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside.

Forlængelse af kompensation til nødlidende kulturinstitutioner

Regeringen og aftalepartierne har indgået aftale om at en økonomisk genopretningspakke fremover vil erstatte de eksisterende hjælpepakker. I den forbindelse er det aftalt, at en række kompensationsordninger på kulturområdet er blevet forlænget til 8. august 2020. Dette gælder bl.a. kompensation til nødlidende kulturinstitutioner, herunder også kommunale institutioner. Læs mere om aftalen.