28. maj 2020

Retningslinjer for genåbning af foreningsliv, aftenskoler, spejdere, musik- og kulturskoler og lign. institutioner

Kulturministeriet har offentliggjort retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – herunder musik- og kulturskoler og lign. institutioner.

Læs retningslinjerne

Der er samtidig udstedt en ny bekendtgørelse, som danner grundlaget for retningslinjerne: 

Af bekendtgørelsens §7 fremgår det, at kulturhusene kan genåbne for aktiviteter under forudsætning af, at de kan overholde retningslinjerne herfor. Der må dog fortsat ikke må afholdes stående koncerter.

Derudover bemærkes det, at idrætsaktiviteter, dans samt lavrespiratoriske aktiviteter som yoga, dart mv. fortsat ikke må afholdes indendørs. Dette gælder også dans og ballet på kulturskoler.

Kulturministeriet gør opmærksom på, at der i retningslinjerne ikke er indeholdt anvisninger ift. sommeraktiviteter for børn og unge, men at der for disse aktiviteter i stedet forventes en tværministeriel udmelding, herunder også ift. retningslinjer for disse aktiviteter.

Se samtlige udarbejdede retningslinjer for genåbning af kultur- og fritidsområdet på Kulturministeriets hjemmeside.