14. maj 2020

Retningslinjer for genåbning af bibliotekerne pr. 18. maj

Kulturministeriet har fremsendt retningslinjer for bibliotekerne pr. 18. maj, som indebærer, at brugerne får adgang til bibliotekernes fysiske rammer, men udelukkende for at aflevere eller låne materiale.

Retningslinjerne vedrører brugernes og medarbejdernes ophold i biblioteket og beskriver hvilke forholdsregler, bibliotekerne bør tage for at mindske smitterisikoen. Der er ikke vurderet behov for, at materiale skal i karantæne.
KL har haft tæt kontakt til Kulturministeriet og interesseorganisationerne på biblioteksområdet og deltaget i sektorpartnerskabet, som indeholder bibliotekerne, og løbende givet input til retningslinjerne.

Retningslinjerne kan ses her: