30. oktober 2020

Program klar til første webinar om folkeoplysningens fremtidige rolle i kommunerne

KL stiller i det kommende folkeoplysningswebinar, torsdag d. 3. december, fokus på folkeoplysningens fremtidige rolle i kommunerne.

På webinaret undersøger vi hvad det er for roller de folkeoplysende foreninger udfylder i dag og i hvor høj grad civilsamfundet kan indtænkes i den kommunale velfærdsmodel.

På webinaret kan du bl.a. høre Bjarne Ibsen, der er aktuel med bogen Den frivillige kommune, som bygger på et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet om samarbejder mellem den offentlige og den frivillige sektor og der vil være eksempler fra kommunerne på samarbejdet med foreningslivet.

Webinaret afholdes i Teams og er målrettet fagmedarbejdere i kommunerne og lokalpolitikere, der til dagligt har berøring med folkeoplysningsområdet.

Læs hele programmet og tilmeld dig webinaret på arrangementssiden.