07. maj 2020

Opkrævning af brugerbetaling på musik- og kulturskoler

KL har ved gentagne lejligheder forelagt Kulturministeriet spørgsmålet om opkrævning for elevbetaling til musik- og kulturskoler under nedlukning af institutionerne kan opfattes som et ”samfundsbidrag” på linje med dagtilbud og SFO mv.

Ministeriet har nu forholdt sig til vores spørgsmål, og kulturministeren oplyser i brev af 4. maj 2020, at kommunerne ikke har pligt til at tilbagebetale opkrævningen. Brevet kan ses nedenfor.

Med ministeriets tilbagemelding vil kommunernes evt. udgifter vedr. tilbagebetaling af opkrævninger på musik- og kulturskoleområdet formentlig ikke være dækket af KL’s aftale med regeringen omkring kommunernes udgifter vedr. Covid-19.