22. juni 2020

Opdaterede retningslinjer for genåbning af biblioteker, museer, arkiver og lignende gældende fra 22. juni 2020

Kulturministeriet har offentliggjort opdaterede retningslinjer for genåbningen af museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende.

Ændringerne gælder fra d. 22. juni og vedrører primært bibliotekerne. Af retningslinjerne fremgår blandt andet, at biblioteksbesøgende nu igen må benytte offentligt tilgængelige pc’er, printere og lignende udstyr under forudsætning af, at der stilles håndsprit (70-85%) til rådighed til anvendelse umiddelbart før og efter brug, ligesom der opfordres til hyppigere rengøring af udstyret løbende. Samtidig gøres det muligt at holde bibliotekerne åbne ubemandet iht. retningslinjerne. 

Derudover er retningslinjerne tilpasset, så de afspejler de generelle anbefalinger omkring afstand, arrangementer mv.

Retningslinjerne er endnu ikke offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside, men kan downloades herunder.