28. oktober 2020

Nyt netværk for kulturchefer med fokus på kulturens værdi og effekt

Nu kan du tilmelde dig KL's nye netværk for kulturchefer. Her kan du være med til at drøfte kulturen som en del af den kommunale helhed med særligt fokus på kulturens værdi og effekt.

Som kulturchef navigerer man i en arena, der er præget af kompleksitet på strukturelt og organisatorisk niveau, og KL ønsker med et nyt netværk for kulturchefer at tilbyde en platform for videndeling, inspiration og læring på tværs af kommunerne. Drøftelserne finder sted inden for en overordnet tematisk ramme vedr. kulturens værdi og effekt, som KL sætter ekstra fokus på i 2020 og 2021, ligesom netværket skal have fokus på aktuelle kulturpolitiske dagsordener. Som deltager i netværket vil man blive opdateret på nyt fra KL på kontorchefniveau, høre spændende oplæg og møde andre kulturchefer fra kommunerne.

Det er tanken, at netværket selv beslutter, hvilke emner, der skal drøftes, men til det første netværksmøde har KL planlagt temaet, som er en status på coronasituationen og kulturlivet i kommunerne med inddragelse af kommunale cases og indlæg af Anne Sophia Hermansen, mag.art. og kulturredaktør på Berlingske.

Det første møde i netværket finder sted den 25. november.  
Læs mere om netværket og første møde.