02. juli 2020

Ny rammeaftale for centralbibliotekerne

Kulturministeriet og de seks centralbiblioteker har indgået ny rammeaftale for perioden 2021-2024. Aftalen skal sikre, at centralbibliotekerne kan betjene landets folkebiblioteker gennem materialeoverbygning, kompetenceudvikling og samarbejde.

I aftalen er der årligt afsat 70,4 millioner fra Kulturministeriet til de seks centralbiblioteker i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. Ordningen vedr. centralbiblioteker har til formål at sikre fri og lige adgang til viden via materialeoverbygning samt at overse implementeringen af nationale kulturpolitiske indsatser, der prioriteres af kulturministeren for en toårig periode.

Med den nye aftale har kulturministeren ønsket at styrke folkebibliotekernes udvikling inden for de tre kulturpolitiske temaspor ”Kultur for alle”, ”Glæden ved sprog, litteratur og læsning” og ”Borgeren i den digitale transformation”.

”Centralbibliotekerne spiller en stor rolle i at understøtte bibliotekerne i at skabe spændende tilbud til borgerne. Med de nye temaspor sætter vi de kommende år ekstra fokus på læsning, digital transformation og det gode arbejde med at gøre bibliotekstilbuddene mere relevante for endnu flere – særligt for psykisk sårbare unge, som vi også gerne vil have finder glæde i litteratur, og det væld af aktiviteter, bibliotekerne tilbyder”, udtaler Joy Mogensen.

Formand for Kultur-, Erhvervs- og Planudvalget i KL, Leon Sebbelin siger om aftalen: ”De tre kulturpolitiske indsatsområder, som centralbibliotekerne kommer til at have fokus på i de kommende år, er områder, som folkebibliotekerne og kommunerne allerede arbejder med, og fra KL’s side kan vi derfor kun kvittere for, at staten ønsker at bakke op om de indsatser, der allerede foregår lokalt”. 

Læs mere om centralbibliotekerne og rammeaftalen.