01. april 2020

Ny dato: KL's konference Kultur for flere afholdes 21. september 2020

Sæt kryds i kalenderen den 21. september, hvor vi holder konferencen Kultur for flere på Grønnegades Kaserne i Næstved. Oplev professor Trine Bille og en række kommuner fortælle om, hvorfor vi skal arbejde med Kultur for flere og hvordan vi kan gøre det i praksis.

Det er med stor glæde, vi kan offentliggøre en ny dato for konferencen Kultur for flere, og at professor Trine Bille skal levere det rammesættende oplæg på konferencen om kulturens værdi og effekt.      

En kunstnerisk oplevelse kan have enorm værdi, som sætter dybe spor i os, ja, den kan forandre os for altid. Alligevel bliver argumenterne ofte tynde, når værdien af kunst og kultur skal beskrives. I sit indlæg vil Trine Bille beskrive, hvordan kunst og kultur kan have håndgribelige og dokumenterbare værdier i samfundet og for menneskers liv, med eksempler og nedslag fra forskning i kulturøkonomi og i børns udvikling. 

Trine Bille er professor (mso) på Copenhagen Business School (CBS), Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Hun har sin ph.d. grad i økonomi fra Københavns Universitet, Økonomisk Institut og har i en årrække været tilknyttet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Hendes primære forskningsinteresser er kulturøkonomi og kulturpolitik, og hun har publiceret over 100 artikler, bøger og rapporter indenfor dette felt. Bl.a. en kronik i Politiken sammen med Kasper Holten og Kjeld Fredens: ”Kan man mærke, når sjælen skælver”. Hun sidder i dag i en lang række bestyrelser og udvalg, bl.a. andet Norsk Kulturråds Forsknings- og Udviklingsudvalg, og hun er den kommende præsident for ACEI, Association of Cultural Economics International. 

På konferencen forfølger vi dels spørgsmålet om, hvorfor vi skal arbejde med Kultur for flere. Med plenumoplæg og workshops drøfter vi metoder og anbefalinger til, hvordan vi sammen styrker data, viden og evidens på området, så vi har et grundlag at arbejde ud fra. 

Vi undersøger også, hvordan vi kan arbejde med Kultur for flere i praksis.  I en række samtidige spor vil vi diskutere erfaringer med forskellige kommunale tilgange til, hvordan flere får adgang til kulturen, og hvordan kulturen kommer flere til gavn.

Målgruppen for konferencen er nøglemedarbejdere, ledere og chefer fra kultur- og fritidsforvaltninger, ledere fra kulturinstitutioner mv. Andre er naturligvis også velkomne.

Tilmeldingen åbner i juni.

Læs mere om konferencen her