01. april 2020

Mulighed for at fastholde tilskud til folkeoplysningsområdet, men stadig store udfordringer på kultur- og fritidsområdet

KL hilser det velkomment, at kommunerne kan fastholde udbetalingen af de budgetterede tilskud til aftenskoler og folkeoplysende foreninger. KL afventer dog fortsat Kulturministeriets stillingtagen til en række øvrige spørgsmål af stor betydning for kultur- og fritidsområdet i kommunerne.

Kulturministeriet har den 31. marts 2020 offentliggjort en række nye tiltag som bl.a. omfatter hjælp til foreningslivet og aftenskolerne under Covid-19. Dette indebærer, at kommunerne får mulighed for at udbetale det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne må aflyses. Folkeoplysningslovens krav om tilbagebetaling af uforbrugte midler kan derfor fraviges.

KL er tilfreds med, at der nu er lovhjemmel til, at kommunerne kan udbetale støtte til aftenskoler og folkeoplysende foreninger og dermed være med til sikre foreningslivet et økonomisk grundlag til at klare sig gennem corona-krisen.

På samme vis mener KL, at der er grund til at glæde sig over, at de tilskud, som Statens Kunstfond har bevilliget til projekter og kunstnere, ikke skal tilbagebetales, selvom projekter ikke kan gennemføres.

KL mangler dog endnu at få svar på andre centrale spørgsmål, som KL har stillet Kulturministeriet.

Det anslås, at 75% af spillesteder og festivaler, over halvdelen af de statsanerkendte museer samt stort set alle egnsteatre og små storbyteatre ikke kan gøre brug af de nuværende kompensationsordninger. Alene på museumsområdet forventes der manglende indtægter på omkring 300 mio. kr. i forbindelse med nedlukning i to måneder.

KL har derfor opfordret Kulturministeriet til at komme med afklaring på følgende:

  • behovet for kompensation målrettet
    • arrangementer under 1000 deltagere
    • idræts- og kulturinstitutioner med kapacitet til under 1000 deltagere
    • selvejende institutioner, hvor over 50% af indtægterne består af offentlige tilskud
  • fastholdelse og fremrykning af statsligt tilskud til kulturinstitutioner
  • samt elevbetaling til musik- og kulturskoler mht. om denne kan opfattes som ”samfundsbidrag” i lighed med betaling til dagtilbud, SFO’er mv.