11. august 2020

Mindre justering af gældende retningslinjer på kultur- og fritidsområdet

Som en følge af at det hidtil gældende forsamlingsforbud på 100 personer fastholdes, har Kulturministeriet justeret sine retningslinjer for genåbningen af både indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv. Det fremgår nu ikke længere, at forsamlingsforbuddet forventes hævet til 200 personer pr. 8. august.

KL deltog desuden den 10. august på sektorpartnerskabsmøde sammen med kultur- og fritidsområdets organisationer, hvor det blev indskærpet, at det er vigtigt, at de gældende retningslinjer for kultur- og fritidsområdets aktiviteter overholdes af kultur- og fritidsområdets aktører for at undgå et stigende smittetryk.

KL afventer yderligere opdateringer på området i forbindelse med de forestående politiske forhandlinger den 12. august, hvor regeringen og folketingets partier forhandler om genåbningens fase 4.

De gældende retningslinjer for kultur- og fritidsområdet kan findes på Kulturministeriets hjemmeside.