08. april 2020

Kulturinstitutioner omfattes af hjælpepakker, statslige tilskud fremrykkes og foreningslivet får ekstraordinært tilskud

Kulturministeren har den 7. april 2020 offentliggjort en række initiativer på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med Covid-19, som har betydning for kommunernes kultur- og fritidsliv.

Kulturministeren og aftalepartierne har besluttet, at kulturinstitutionerne omfattes af regeringens hjælpepakker, og at der uddeles ekstra ordinært tilskud til foreninger på baggrund af den økonomiske situation på kultur- og fritidsområdet under Covid-19.

 

Kulturinstitutioner omfattes af regeringens hjælpepakker

Kulturinstitutioner, hvor over 50% af indtægterne består af offentligt tilskud, bliver nu også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Ordningen forventes at tilføre 140 mio. kr. til gavn for kulturlivet. Se mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk.

 

Fremrykning af statslige driftstilskud

Kulturministeriet giver danske kulturinstitutioner mulighed for at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere end planlagt. I alt vil ca. 900 kulturinstitutioner være omfattet af ordningen. Det gælder f.eks. museer, teatre og regionale spillesteder. De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud. Læs mere i Kulturministeriets faktaark.

 

Ekstraordinært tilskud til foreningslivet

Staten yder et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af fx medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne. Læs aftalen vedr. foreningspuljer.

 

KL vurderer, at disse tiltag er relevante, men kulturinstitutioner er fortsat presset på likviditeten på grund af store indtægtstab, som der endnu ikke er kompenseret for. Endelig bemærkes det, at midlerne til foreninger skal administreres og uddeles via foreningspuljerne, og at det således er de fire organisationer, der skal vurdere, hvem der kan modtage midlerne. 

 

KL afventer fortsat afklaring på følgende:

  • yderligere tiltag mht. selvejende institutioners indtægtstab
  • kompensation vedr. arrangementer under 1000 deltagere
  • afklaring vedr. elevbetaling på musik- og kulturskoler

 

Se mere om statens tiltag på kultur- og fritidsområdet under Covid-19 på Kulturministeriets hjemmeside.