20. april 2020

Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

Kulturministeren og aftalepartierne har besluttet at afsætte en nødpulje på 200 mio. kr. til kulturinstitutioner, der ikke kan få hjælp via de eksisterende hjælpepakker.

Den 18. april 2020 har kulturministeren og aftalepartierne besluttet at der afsættes en nødpulje på 200 mio. kr., som kan yde kompensation til kulturinstitutioner, der ikke kan få hjælp via de eksisterende hjælpepakker.

Puljen udmøntes til følgende formål:

  1. Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner for at sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19
  2. Kompensation til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, som falder uden for den generelle arrangementspulje.
  3. Kompensation for produktionsomkostninger, som ikke kan kompenseres via kompensationsordningerne for faste omkostninger og løn.
  4. Kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse større kommunale koncert- og kulturhuse (Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør), som sidestilles med selvejende institutioner, fonde og foreninger ift. kompensation.

For at få kompensation via puljen skal ansøgere opfylde en række vilkår som kan ses i aftaleteksten.

Kompensationsordningen omfatter ikke øvrige kommunale institutioner som musik- og kulturskoler.

KL finder, at der er behov for yderligere afklaring af detaljer vedr. vilkår, ansøgning og udmøntning af midlerne og vil kontakte Kulturministeriet herom.