14. maj 2020

KL anbefaler, at kommuner afventer melding fra staten mht. genåbning af musik- og kulturskoler

Musik- og kulturskolerne var ikke nævnt i genåbningsplanerne, og må derfor i overensstemmelse med § 5 i bekendtgørelsen om forsamlingsforbud fortsat forudsættes at være lukket. KL er i tæt kontakt med såvel Kulturministeriet som Danske Musik- og Kulturskoler for at sikre, at der hurtigst muligt bliver taget beslutning fra statslig side om, hvornår musik- og kulturskolerne kan genåbne.
 
Vi anbefaler, at kommunerne afventer udmelding fra staten, inden de åbner musik- og kulturskolerne, da beslutninger vedr. genåbning skal ses i sammenhæng med den generelle vurdering af smittetrykket.