23. april 2020

Idrætsforeningernes genoptagelse af visse udendørs aktiviteter

Som følge af de seneste udmeldinger om genoptagelse af udendørs idrætsgrene har KL oplyst kommunerne om sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Som følge af de seneste udmeldinger om genoptagelse af udendørs idrætsgrene har KL oplyst kommunerne om sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Der gøres opmærksom på, at der jf. bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, gælder følgende;

”§ 6. Fysiske og juridiske personer skal holde følgende lokaler lukket for offentligheden:

3) Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer”

Det fremgår også af Sundhedsstyrelsens dialog med DIF (Dansk Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), at Sundhedsstyrelsen forudsætter, at klubhuse og bade- og omklædningsfaciliteter stadig er lukkede. Kommunerne skal således ikke åbne op for sådanne.

Dertil kommer bekendtgørelsens § 1, der indeholder forbud mod at afholde og deltage i indendørs  og udendørs arrangementer, begivenheder og aktiviteter, hvor der er flere end 10 personer til stede. Der er således stadig forsamlingsforbud på grupper større end 10 personer, så det sætter en begrænsning på foreningernes muligheder. Af anbefalingerne fra DIF og DGI fremgår det desuden at aktiviteterne foregår i mindre grupper.

De idrætsgrene som foreningerne genoptager er eksempelvis  atletik, golf, tennis og vandsportsgrene. DIF og DBU (Dansk Boldspil-Union) anbefaler fortsat at fodboldklubberne ikke starter op, da det stadig vurderes for stor risiko for smittespredning. Det betyder også, at der fortsat skal være lukket for fodboldtræning. DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) anbefaler samtidig at åbne op for eksempelvis spejdere.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en plakat med anbefalinger for udendørs træning, som bl.a. omfatter at undgå kontaktsport og bruge egne redskaber og remedier. Det er idrætsforeningerne selv, der skal sørge for at respektere Sundhedsstyrelsens anbefalinger og hygiejneråd. Adgang til brug af faciliteterne er derfor under forudsætning af, at foreningerne følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

I det omfang det kræver kommunalt personale at åbne udendørs sportsfaciliteter, er det op til den enkelte kommune, om den vurderer, at der er det fornødne personale til at varetage opgaverne eller om deres ressourcer er mere nødvendige til andre opgaver.