21. maj 2020

Fremrykket genåbning af kulturområdet i fase 2

Partierne er den 20. maj blevet enige om, at fase 2 i den kontrollerede genåbning af Danmark udvides med en række genåbninger fra 27. maj.

For kulturområdet betyder det genåbning af

  1. Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier – kan åbne straks
  2. Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. – kan åbne straks
  3. Udendørs forlystelsesparker
  4. Sommeraktiviteter for børn og unge.
  5. Musik- og kulturskoler. Kulturministeriet har bekræftet, at betegnelsen musik- og kulturskoler i denne sammenhæng betegner musik- og kulturskoler, billedskoler, dramaskoler, talentskoler mv.

KL har deltaget i sektorpartnerskabsmøder hos Kulturministeriet vedr. institutioner nævnt i pkt. 1 og 5 og afventer de endelige retningslinjer fra Kulturministeriet.  

KL afventer fortsat afklaring fra Kulturministeriet mht., hvornår kulturhusene kan genåbne. KL anbefaler derfor, at kulturhusene ikke genåbner i denne fase, selvom de har kulturelle aktiviteter, der svarer til museer, teatre mv. Har kulturhusene almindelig cafe- eller restaurantdrift, kan disse åbne efter de gældende retningslinjer herfor. 

Genåbning på foreningsområdet

Fase 2 genåbningen udvides så den pr. 27. maj også omfatter dele af det folkeoplysende indendørs område. Følgende kan dermed åbnes under sundhedsmæssigt forsvarlige retningslinjer:

  • Foreningsliv – aftenskoler, spejdere og lignende

KL har også her deltaget i sektorpartnerskabsmøder i Kulturministeriet og afventer lige nu endelige retningslinjer for området. KL afventer ligeledes tilpasninger af Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, ift. lovhjemmel for adgangen til kommunale lokaler.

Indendørs idræts- og foreningsliv er ikke omfattet af genåbningen d. 27. maj, hvor regeringen og Folketinget afventer en sundhedsfaglig vurdering af en genåbningsplan i forbindelse med overgangen til fase 3.

På et spørgsmål fra KL om, hvorvidt friluftsbade er omfattet af fase 2 åbningen af udendørs aktiviteter, har Kulturministeriet mundtligt orienteret om, at friluftsbade er omfattet her under overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.