27. maj 2020

Fortsat ingen retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter og musik- og kulturskoler

Fortsat ingen retningslinjer eller bekendtgørelse mht. genåbning af foreningsaktiviteter og musik- og kulturskoler mv. pr. 27. maj

Kulturministeriet har fortsat ikke offentliggjort retningslinjer eller bekendtgørelse mht. genåbning af foreningsliv, aftenskoler, spejdere, musik- og kulturskoler, billedskoler, dramaskoler, talentskoler mv., der ifølge genåbningsplanerne kan starte op 27. maj.

Ministeriet har tidligere oplyst, at det forventes, at ”foreningsliv” betegner alle indendørs foreningsaktiviteter på nær idræt, men det vil fremgå nærmere af retningslinjer og bekendtgørelse, hvilke aktiviteter, der er tale om.  

 

Denne side er opdateret den 27. maj kl. 11.40