20. april 2020

Forlængelse og udvidelse af kompensationsordning til arrangører

Kulturministeren og aftalepartierne har besluttet at forlænge kompensationsordningen til arrangører på kultur- og fritidsområdet, samt at udvide ordningen til at omfatte arrangementer med flere end 350 deltagere.

Den 18. april 2020 har kulturministeren og aftalepartierne besluttet, at kompensationsordningen til arrangører på kultur- og fritidsområdet forlænges, så den nu dækker perioden fra 6. marts til og med 31. august 2020 og udvides til at omfatte arrangementer med flere end 350 deltagere.

Med udvidelsen bliver arrangementer defineret som:

  • Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
  • Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

Ordningen udvides også til at omfatte primært offentligt finansierede arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område med eget CVR-nummer og med mere end 350 samtidige deltagere, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af regeringens tiltag for at bremse COVID-19. Der er afsat 1,7 mia. kr. ekstra til hjælpepakken.

Se yderligere information i aftaleteksten.

KL finder, at der er behov for afklaring af detaljer vedr. ansøgning og udmøntning af midlerne, herunder nærmere bestemmelser af hvilke typer af gentagne arrangementer, der sigtes til, samt hvordan deltagerantallet skal opgøres og vil kontakte Kulturministeriet for nærmere information.