08. juni 2020

Fase 3 genåbning af indendørs aktiviteter og ændring af forsamlingsforbud

Regeringen og Folketingets partier har indgået aftale om genåbning af indendørs idræts- og bevægelsesaktiviteter som del af fase 3 genåbningen. Af aftalen fremgår det, at fra d. 8. juni genåbnes den del af det indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre. Se Aftaleteksten for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv.

Reviderede retningslinjer for indendørs aktiviteter

Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer gældende for indendørs aktiviteter fra d. 8. juni, hvoraf det fremgår at åbningen også omfatter adgang til bade- og omklædningsfaciliteter under overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det fremgår desuden, at svømmehaller åbnes for både offentlig badning og foreningsaktiviteter, og at forsamlingsforbuddet for aktiviteter i indendørs faciliteter hæves til 50 personer. Åbningen sker under forudsætning af overholdelse af sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3) gælder for indendørs aktiviteter, uanset om det foregår i forenings- eller virksomhedsregi samt idræts- og fritidsfaciliteter samt de lokaler, der huser foreninger, og lokaler, der anvendes til musik- og kultur- og billedskoler mv., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse.

KL har deltaget i sektorpartnerskabsmøderne om fase 3 genåbningen på kultur- og fritidsområdet  og har særligt gjort opmærksom på rengøringsforpligtelsen som forudsætning for åbningen af indendørs faciliteter. KL anbefaler at kommunerne lokalt går i dialog med foreningslivet om en ansvarsfordeling.

Reviderede retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

Kulturministeriet har ligeledes udsendt reviderede retningslinjer for udendørs aktiviteter med et hævet forsamlingsforbud på 50, som dermed erstatter tidligere offentliggjorte retningslinjer for udendørs aktiviteter. Retningslinjerne hvad angår brug af bade- og omklædningsfaciliteter følger retningslinjerne for indendørs aktiviteter. Se Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv - udendørs.

Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse, der implementerer ændringerne samt et nyt forsamlingsforbud på mere end 50 personer. Se Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger.

KL afventer lige nu en endelig aftale samt retningslinjer ang. sommeraktiviteter for børn og unge.