09. juni 2020

Fælles udmelding fra KL, DIF, DGI og DFIF om fase 3 åbning af idræts- og fritidsaktiviteter

Regeringen og folketingets partier har d. 6. juni 2020 indgået aftale om fase 3 genåbning af det indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning, samt alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter.

På baggrund af aftalen har Kulturministeriet d. 8. juni udsendt gældende retningslinjer for såvel indendørs som udendørs idrætsaktiviteter og -faciliteter.

KL, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har i samarbejde med udvalgte kommuner, sideløbende haft en koordinerende drøftelse af hvordan der sikres en meningsfuld genåbning, som tager hensyn til de lokale forhold i kommunerne.

Organisationerne er enige om, at det er glædeligt, at der igen åbnes for aktiviteter i de kommunale idræts- og fritidsfaciliteter og at borgerne igen får mulighed for at mødes og dyrke idræt i foreningslivets fællesskaber.

Organisationerne ønsker samtidig at henstille til at der udvises den nødvendige tålmodighed og forståelse for at genåbningen af de kommunale idræts- og fritidsfaciliteter lokalt, sker i det tempo det er muligt for kommunerne at udføre.

Foreninger og kommuner opfordres desuden til at der tages et fælles ansvar for at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger for rengøring og hygiejne ved afvikling af idrætsaktiviteter i kommunale faciliteter.

I genåbningen af de enkelte idrætsfaciliteter og idrætsgrene, anbefaler organisationerne, at de udarbejdede retningslinjer fra Kulturministeriet følges, samt at de udarbejdede vejledninger for de respektive idrætter bruges som supplement for mere specifikke vejledninger.

Aftaleteksten for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv.

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3)

Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv - udendørs

Kontaktpersoner fra de enkelte organisationer

Karoline Amalie Steen 
KL
KAAS@KL.dk

Poul Broberg
Danmarks Idrætsforbund
PBR@DIF.DK

Troels Rasmussen
DGI
Troels.Rasmussen@dgi.dk

Mette Mandrup
Dansk Firmaidrætsforbund
mm@firmaidraet.dk