24. september 2019

Stadig early bird på tilmelding til grundkursus i folkeoplysning

På KL's grundkursus i folkeoplysning gives kommunale medarbejdere en grundig introduktion til folkeoplysningsområdet. Frem til 1. oktober er det muligt at tilmelde sig med en early bird rabat. Mød to af underviserne og læs hvorfor de mener folkeoplysningsområdet er vigtigt.

"Foreningerne og aftenskolerne er skabere af den vigtigste, frivilligt baserede sammenhængskraft i kommunerne. Derfor er folkeoplysningsområdet vigtigt at holde sig ajour på. I 2019 - og fremtidigt." Sådan mener underviser på grundkurset i folkeoplysning, Ole Munch, der er tidl. formand og nu konsulent for Fritidsområdet Danmark. Henrik Koch Rasmussen, fritidskonsulent i Horsens Kommune, bakker op om folkeoplysningsområdets vigtighed. "Først og fremmest fordi, det handler om vores selvvalgte fritidsinteresser, det åndehul fra alt det organiserede i vores liv. Her spiller foreningslivet, folkeoplysningen og frivilligheden en særlig rolle."

Han påpeger desuden, at folkeoplysningen og den demokratilæring, der ligger heri, er endnu mere vigtig i 2019, end den har været i mange år. Her har kerneværdierne på folkeoplysningsområdet altså stadig stor relevans. På grundkurset i folkeoplysning vil deltagerne, ifølge Ole Munch, opnå solid faglig viden om Folkeoplysningslovens væsentligste regler og begreber. Målet er at blive kompetent til at yde foreninger, aftenskoler og ikke-organiserede grupper og personer en smidig, men fagligt korrekt service. Dette kræver både faglig indsigt og forståelse for det frivillige foreningslivs særlige vilkår.

Iflg. Henrik Koch Rasmussen er regelsættet i kommunerne ikke altid super godt defineret, og derfor vil han på kurset give eksempler på, hvordan der arbejdes i én kommune, fremhæve et par cases, men ikke nødvendigvis et helt præcist svar på, hvordan folkeoplysningen skal forvaltes. Det er der heldigvis stadig for mange kommunale forskelle til at kunne.

Du kan tilmelde dig Grundkursus i folkeoplysning 2019 her