26. marts 2019

"Der er brug for alle kræfter for at lykkes med at nå verdensmålene!"

Når KL's Kultur- og Fritidskonference om FN's verdensmål afholdes i Vejle d. 15.-16. maj 2019 vil det bl.a. blive med en stærk keynote tale af María Ana Petrera fra Deloitte med klare budskaber om, at der er brug for kultur- og fritidsområdet for at løfte kommunernes bidrag til verdensmålene.

På konferencen vil María Ana Petrera derfor fortælle om FN's verdensmål i et kultur- og fritidsperspektiv. Om verdensmålene udtaler María Ana Petrera: "Nogle vil sige, at verdensmålene godt kan virke som en smuk og uopnåelig global vision. Men mange af verdensmålene er udtryk for helt konkrete udfordringer, som kommunerne står over for i dagligdagen".


Kultur- og fritidsområdet kan påvirke vores levemåde i en mere bæredygtig retning

María Ana Petrera ser mange muligheder for, at kultur- og fritidsområdet kan bidrage til verdensmålene: "udfordringerne i lokalsamfundet kræver, at borgere og kommune skaber løsninger i fællesskab gennem samskabelse og medansvar. Indenfor fritidsområdet har vi muligheden for at bruge verdensmålene til at understøtte et aktivt medborgerskab. Mange børn og unge vil eksempelvis gerne deltage i udviklingen af vores samfund. Vi kan gribe deres interesse og gennem nye former for medborgerskab bruge deres engagement til at skabe forandring i lokalsamfundet."
María Ana Petrera ser også et stort potentiale i det lokale foreningsliv og opfordrer kommunerne til at gå i dialog med foreningslivet om, hvordan de ud fra deres individuelle ståsted kan bidrage til øget bæredygtighed i lokalsamfundet. "Det kan jo handle om alt fra inklusion, sundhed, demokratisk dannelse til en miljøskånsom adfærd".

Forventninger til Kultur- og Fritidskonferencen 2019

Om forhåbningerne til udbyttet af konferencen for deltagerne siger hun: "Jeg håber, at vi kan gøre verdensmålene nærværende for kommunens drivkræfter på kultur- og fritidsområdet, og at vi ikke mindst giver dem inspiration og ideer til konkret handling. For vi har brug for alle kræfter, hvis vi skal lykkes med at nå verdensmålene. Her har kultur- og fritidsområdet en unik adgang til at aktivere borgerne i lokalsamfundet" slutter María Ana Petrera.


Om María Ana Petrera og KL’s Kultur- og Fritidskonference:

María Ana Petrera var bl.a. Danmarks forhandler af verdensmålene i FN og i EU, koordinator af regeringens handlingsplan for verdensmålene, samt den centrale drivkraft i at engagere danske interessenter i verdensmålene. I Deloitte rådgiver hun bl.a. kommunerne i deres arbejde med at implementere verdensmålene.


Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere og ansatte i kommunernes kultur- og fritidsforvaltninger, samt interesseorganisationer og andre aktører med interesse for kultur- og fritidsområdet.


Vi ser frem til at møde jer til KL´s Kultur- og fritidskonference d. 15.-16. maj 2019 i Vejle, hvor der vil være fokus på vores fælles fremtid gennem nye bæredygtige initiativer på kultur- og fritidsområdet! Du kan tilmelde dig konferencen indtil d. 15. april på KL's hjemmeside.