29. januar 2019

Temasessionerne på KL’s Kultur- og fritidskonference 2019 i Vejle

Til Kultur- og fritidskonferencen den 15-16 maj 2019 vil der, som en del af programmet om onsdagen, være temasessioner, som tager udgangspunkt i, hvordan kultur- og fritidsområdet kan bidrage til efterlevelse af FN's verdensmål. Det er en oplagt mulighed for at blive klogere på, hvordan kommunerne arbejder med at omsætte målene til kommunal kernepolitik.

Temasessionerne vil inddeles på en måde, så det er muligt at deltage på to ud af de fire temasessioner i løbet af eftermiddagen. Under tilmeldingen har du mulighed for at vælge de sessioner, som forekommer mest relevant for dit virke.

Nedenfor ser du en beskrivelse af fokusområderne og oplægsholderne, der optræder på de fire temasessioner:

Session 1: Trivsel og mental velvære

Hvordan kan vi fremme mental sundhed gennem at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt?

Kultur og fritidsområdet spiller sammen med sundhedsområdet en væsentlig rolle i FN's verdensmål 3, hvor målet er at reducere tidlig død, som følge af livsstilssygdomme med en tredjedel inden 2030. Sessionen giver tre forskellige bud på, hvordan kommunen bidrager til at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed gennem et alsidigt kultur og fritidsliv.

Oplægsholdere:

  • Vibeke Koushede, Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed
  • Anita Jensen, Postdoc. Videnscenter for Kultur og Sundhed, Aalborg Universitet
  • Laila Ottesen, Lektor, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitetet

Session 2: Livslang læring og oplyste borgere

Hvordan kan kultur- og fritidsområdet være et supplement til det formelle uddannelsessystem og sikre alle adgang til læring?

Sessionen sætter fokus på verdensmål 4 og særligt formuleringerne om at sikre alles muligheder for livslang læring, forebygge ulighed mellem kønnenes adgang til uddannelse og sikre viden om bæredygtig udvikling. På sessionen præsenteres UNESCOs Learning City-koncept om lærende byer, som en model for hvordan kultur- og fritidsområdet i kommunerne kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling i byerne gennem læring.

Oplægsholdere:

  • Trine Bendix Knudsen, den danske UNESCO nationalkommission 
  • Birgitte Bjørn Petersen, projektleder i House of Science

Session 3: Bæredygtig vækst og kulturturisme

Hvilken dynamik er det muligt at skabe mellem kultur, erhverv, turisme og bæredygtighed?

Hvordan udvikler man kulturturisme og naturturisme, der både trækker turister, aktiverer og glæder de lokale, samt giver værdi til lokalsamfundet? Og hvad er kommunens rolle i alt dette? Disse spørgsmål sætter vi fokus på med et oplæg fra Helsingør kommune. De fortæller om kommunens kulturturisme med udgangspunkt i bl.a. byens Music Maker-Co-write-event. Derudover vil sessionen rumme et generelt forskeroplæg om udvikling af kulturturisme med eksempler fra Camønoen (Møns Klint) og Åmosen (Vestsjælland).

Oplægsholdere:

  • Henrik Møller, 1. viceborgmester i Helsingør kommune, samt formand for Kultur- og Turismeudvalget
  • Jane Widtfeldt Meged, forsker i kulturturisme og projektleder i Innovation og Udvikling af Bæredygtig Bynær Naturturisme, RUC

Session 4: Bæredygtige nærmiljøer

Hvordan kan kultur og fritidsaktiviteter bidrage til at fremme positive fællesskaber i socialt belastede boligområder?

Sessionen omhandler verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Her diskuteres kultur- og fritidslivets rolle i at modarbejde parallelsamfund og afvikle ghettoer, som er det overordnede sigte med regeringens parallelsamfundsudspil og vedtagne ghettopakke i 2018. Hvordan kan kommuner, den almene boligsektor, lokale kultur- og fritidsaktører og interesseorganisationer samarbejde om at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, attraktive, trygge, robuste og bæredygtige? Og hvordan kan man skabe nye fælles rum og fællesskaber via kultur- og fritidsaktiviteter? Kan kulturområdet puste nyt liv i ghettoer? Hvilke opgaver har boligforeningerne og kommunerne i denne sammenhæng?

Oplægsholdere:

  • Esben Danielsen, Direktør i Lokale- og Anlægsfonden 
  • Jane Jegind, Rådmand i Odense Kommune
  • Bent Madsen, Administrerede direktør i BL – Boligselskabernes Landsforening