28. august 2019

KL's høringssvar om scenekunst

KL har afgivet høringssvar på scenekunstområdet, hvor KL udtrykker ønske om, at børn og voksne i hele landet har mulighed for at opleve professionelt prioriteret teater. KL har i sit høringssvar betonet behovet for, at staten hjælper med langsigtede og stabile rammer, mens der samtidigt sikres kommunalt engagement i teaterlivet.

Du kan læse høringssvaret i pdf'en nedenfor.  

  • PDF

    Høringssvar Lov om ændring af lov om scenekunst og to bekendtgørelser på scenekunstområdet