21. august 2019

Grundkursus i folkeoplysning med fokus på den kommunale praksis

KL's kommende grundkursus i folkeoplysning i Odense d. 28. – 29. november 2019 vil have et større fokus på kommunernes forvaltning af folkeoplysningsloven i forhold til tidligere grundkurser. Det omfatter inddragelse af kommunale cases og et kommunalt indlæg om forvaltningen af loven.

Nu er det igen muligt at komme på KL's to-dages grundkursus i folkeoplysning, som udbydes i et samarbejde mellem KL og Fritidssamrådet Danmark. Kurset giver en introduktion til den lovpligtige kommunale støtte til det lokale foreningsliv på kultur- og fritidsområdet.

Grundkurset omhandler folkeoplysningslovens bestemmelser om frivillige foreninger og aftenskoler, som grundlag for den kommunale forvaltning af området. For at klæde kursisterne bedst muligt på til varetagelsen af området, vil grundkurset i højere grad end tidligere grundkurser, også have et mere praksisorienteret indhold med eksempler og oplæg fra kommunerne.

De kommunale cases, der vil blive brugt, omhandler eksempelvis sager fra Kerteminde, Tårnby og Holbæk kommune, ligesom Horsens Kommune fortæller om, hvordan de forvalter folkeoplysningsloven.

Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, som arbejder med administration, rådgivning og politisk sagsbehandling på folkeoplysningsområdet.

Du kan tilmelde dig kurset via siden KL's Grundkursus i folkeoplysning 2019, hvor du også finder program og praktiske oplysninger.

Indtil 1. oktober kan man tilmelde sig med en særlig Early Bird rabat.