04. juni 2021

Partnerskab for levende bymidter holder midtvejskonference

Den 15. juni 2021 kl. 9-12 inviterer Bolig- og Planstyrelsen til en åben virtuel konference om udvikling af de danske bymidter tilrettelagt i samarbejde med Partnerskab for Levende Bymidter.

Regeringens partnerskab for levende bymidter afleverede i forrige uge sine anbefalinger til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad. Nu følges anbefalingerne op med en midtvejskonference, der er samtidig er startskuddet til 2. fase af partnerskabets arbejde, hvor udvalgte byer skal afprøve anbefalingerne i praksis. Anbefalingerne, der afspejles i partnerskabets sammensætning, er rettet mod både kommuner, erhvervsliv og stat. Enkelte af anbefalinger er allerede blevet omsat til regeringsforslag i udspillet “Tættere på”.

På konferencen er temaet bymidternes generelle udfordringer og partnerskabets anbefalinger til løsninger. Der vil bl.a. være inspiration fra forskellige bymidter i Danmark og fra netværksorganisationen Svenska Stadskärnor.

Målgruppen for konferencen er kommunale politikere og embedsmænd, repræsentanter for bymidtesamarbejder, lokale aktører med aktier i bymidteudvikling samt andre interessenter.

Med invitationen opfordres deltagerne til at samle alle lokale kræfter omkring bymidten og deltage i konferencen.

Deltagelse bliver muligt via link på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside. Her findes også program for konferencen.

Forhåndstilmelding er ikke nødvendigt.