19. januar 2023

Vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser i 2022

Laver din kommune eller institution lydaviser? Så husk at I senest 31. januar 2023 skal indberette oplysninger for de lydaviser, I har fremstillet og distribueret i 2022.

Kommuner, der fremstiller og distribuerer lydaviser til blinde og svagtseende, er ifølge aftale mellem KL, Danske Medier og Dansk Journalistforbund forpligtet til at betale et årligt vederlag. Vederlaget er pristalsreguleret.

Vederlaget for 2022 beregnes på grundlag af abonnenttallet pr. 31. december 2022 samt en takst, der i 2022 er 95 kr. pr. abonnent af lydavisen.

Vederlaget opkræves af Danske Medier på baggrund af informationer, der indberettes fra kommunen eller den kommunale institution, der fremstiller og distribuerer lydaviserne.

Kommunen/institutionen skal senest 31. januar 2023 fremsende en mail til lydaviser@danskemedier.dk med følgende oplysninger:

  • Betalerens navn og adresse (fx kommunen eller biblioteket)
  • Det relevante EAN-nummer
  • Navn, e-mailadresse og telefonnummer på kontaktperson
  • Antal abonnenter på lydavisen pr. 31. december 2022

Danske Medier fakturerer herefter vederlaget via det opgivne EAN-nummer.

 

Aftalen om lydaviser

Der er i 2014 indgået en aftale om vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser mellem Danske Medier, Dansk Journalistforbund og KL.

Ifølge aftalen er de nævnte organisationer forpligtet til at indgå standardoverenskomst med enhver kommune, der fremsætter ønske herom. Kommuner, der har indgået den pågældende overenskomst, er til gengæld forpligtet til at betale vederlag til organisationerne.

Læs mere om aftalen om lydaviser mellem KL, Danske Medier og Dansk Journalistforbund her.

 

Spørgsmål?

Ved spørgsmål vedr. lydavisoverenskomstens indhold: Kontakt chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier, hrd@danskemedier.dk.

Vedr. betalingsspørgsmål: Kontakt regnskabsmedarbejder Mette Buus Raae, Dansk Erhverv, mebr@danskerhverv.dk

×

Log ind