18. januar 2023

Nyt inspirationskatalog: klimapartnerskaber mellem virksomheder og kommuner

KL’s nye inspirationskatalog giver eksempler på klimapartnerskaber mellem virksomheder og kommuner. KL ønsker at understøtte tværgående inspiration og vidensdeling mellem kommunerne og bidrage til kommunernes realisering af DK2020-klimahandleplanerne.

Grønne klimapartnerskaber

95 kommuner er indgået i det frivillige DK2020-samarbejde, hvilket tydeligt viser kommunernes høje ambitionsniveau på klimaområdet. Kommunerne har med DK2020-samarbejdet blandt andet forpligtet sig til at udvikle lokale klimahandleplaner, der skal bane vejen for nettonul-udledning ift. CO2 inden udgangen af 2050. Dog stammer store dele af kommunernes CO2-udledning oftest ikke direkte fra kommunen selv men fra de lokale bysamfund, virksomheder og borgere.

Derfor er det oplagt og vigtigt at kommunerne samarbejder med det lokale erhvervsliv gennem grønne klimapartnerskaber om at fremme den grønne omstilling og mindske CO2-aftrykket. Dette styrker begge parter, da en bæredygtig erhvervsudvikling hænger sammen med vækst og nye muligheder.

KL's inspirationskatalog

KL følger kommunernes arbejde med klimahandleplanerne tæt, og vil gerne være med til at understøtte kommunerne i processen fra plan til handling. Èn af KL’s indsatser er følgende inspirationskatalog, hvis formål er at synliggøre de eksisterende klimapartnerskaber mellem kommuner og virksomheder og derigennem understøtte en tværgående vidensdeling, så kommunerne kan inspirere hinanden.

I KL’s inspirationskatalog kan du læse om de konkrete klimapartnerskaber, hvordan initiativer og ideer til partnerskaberne opstod, samt hvilke gode råd kommunerne har til andre, der ønsker at etablere lignende partnerskaber.

Læs KL's inspirationskatalog om grønne klimapartnerskaber her.

Har din kommune et spændende klimapartnerskab?

KL’s inspirationskatalog er ikke udtømmende for alle de mulige typer af grønne partnerskaber mellem virksomheder og kommuner. Har din kommune et klimapartnerskab med én eller flere virksomheder, og ønsker I at være en del af KL’s inspirationskatalog, så kontakt student Asta Frandsen på ASFR@kl.dk.

×

Log ind