19. januar 2023

KL lancerer nyt Erhvervspolitisk Netværk

KL lancerer et nyt erhvervspolitisk netværk den 9. februar. Det nye netværk, kaldet "Kommunernes Erhvervspolitiske Netværk", har til formål at samle kommunale erhvervs- og udviklingschefer, der arbejder med erhvervsområdet i den kommunale administration for at udveksle og lære af hinandens erfaringer med strategisk erhvervsudvikling.

Kommunernes Erhvervspolitiske Netværk

Netværket mødes fysisk tre gange om året og vil have oplæg fra KL, kommuner, myndigheder, fagfolk og organisationer m.fl. Der vil også være god tid til dialog og erfaringsudveksling. Møderne vil være krydret med aktuelle og fagligt inspirerende oplæg om aktuelle erhvervspolitiske problemstillinger.

Netværket retter sig mod kommunale chefer og medarbejdere, der arbejder med erhvervsfremme og erhvervsudvikling i kommunerne, og hver kommune kan sende to personer til netværkets møder. Formålet med netværket er også at styrke kommunernes fælles interesser i forhold til den lokale og regionale erhvervspolitiske dagsorden og -indsats. Prisen for deltagelse i netværket er 7.000 kr. ekskl. moms. Flere detaljer om netværket og tilmelding kan findes på KL's nedenstående link, eller på vores hjemmeside.

Tilmeld dig her

Program for dagen

Første netværksmøde afholdes d. 9. februar kl. 10-15 i KL-huset.

På mødet ser vi nærmere på aktuelle erhvervspolitiske indsatser set i lyset af regeringsgrundlaget. Dagens program er:

10:00: Velkommen, opstart og bordet rundt

11:00: Regeringens erhvervspolitiske prioriteter og Regeringsgrundlaget v. Cecilie Solstad, kontorchef, Erhvervsministeriet.

11:15: Pause

11:30: Status for Erhvervsfremmesystemet v. Frederik Rostrup-Nielsen, kontorchef, Erhvervsfremme, Erhvervsstyrelsen

  1. Danmarks erhvervsfremmebestyrelses nye strategi, herunder de regionale kapitler.
  2. Økonomisk overblik og grundlag for den fremadrettede indsats.
  3. Dialog mellem Erhvervsstyrelsen i Silkeborg og kommunerne ifm. ansøgninger

12:30: Frokost

13.30: Hovedopgaver og opmærksomhedspunkter i KL´s erhvervspolitiske indsats, v.  Karoline Amalie Steen, kontorchef, Klima og Erhverv og Henrik Fabiansson Haue, kontorchef, KKR-sekretariaterne.

13:45: Gode råd i organisering af erhvervsfremme-indsatsen, Rikke Søgaard Berth, Partner, Horten Advokatpartnerselskab.

15:00: Tak for i dag

×

Log ind