16. september 2022

KL inviterer til Erhvervs- og Turismekonference den 17. november i Vejle

-

Dansk økonomi buldrer af sted, men med stigende energipriser, få ledige hænder og krav om bæredygtighed står erhvervslivet overfor en ny virkelighed, hvor løsningerne endnu er ukendte.

Som en af de centrale aktører i erhvervsfremmesystemet er kommunerne en vigtig aktør for at skabe vækst og udvikling i hele landet. Derfor glæder vi os til at beskæftige os med de store erhvervspolitiske dagsordener til KL’s årlige Erhvervs- og Turismekonference d. 17. november, som afholdes i Torvehallerne i Vejle.

 

Kom og deltag i debatter om:

  • Sådan får vi vækst og udvikling i hele landet.
  • Kommunernes rolle i virksomhedernes omstilling til en bæredygtig forretning.
  • Hvordan den nye strategi for bæredygtig turisme kan omsættes lokalt.

 

Bæredygtighed på programmet

Under overskriften Kommunerne baner vejen for bæredygtighed og business vil vi år sætte fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte et bæredygtigt erhvervsliv i hele Danmark.

Næsten alle kommuner har gennem det fælleskommunale samarbejde, DK2020, forpligtet sig til at nå Parisaftalen med en 70 % reduktion af CO2 i 2030 og netto-nuludledning i 2050. Kommunerne har forpligtet sig til at mindske CO2-udledningerne i hele kommunens geografiske område, hvilket betyder, at kommunerne også skal arbejde for at de lokale virksomheder og turismeerhvervet reducerer deres CO2-udledninger. Derfor kommer kommunernes rolle i den bæredygtige omstilling af erhvervslivet også til at fylde på programmet.

Programmet er under udarbejdelse, men du vil bl.a. møde nationale og kommunale politikere, erhvervsledere og repræsentanter for interesseorganisationer på erhvervs- og turismeområdet. Første del af konferencen foregår i plenum, mens deltagerne efter frokost kan vælge sig ind på enten et erhvervspolitisk eller turismepolitisk spor.

 

Tid og sted

Erhvervs- og Turismekonferencen afholdes den 17. november 2022 klokken 09-15:30 i Torvehallerne i Vejle.

 

Målgruppe

Målgruppen er især kommunalpolitikere og kommunale chefer samt medarbejdere inden for erhverv og turisme, og andre erhvervspolitiske aktører fra ministerier, styrelser, erhvervshuse, klynger, GTS’er, interesseorganisationer og business regions etc.

 

Tilmelding

Du tilmelder dig konferencen gennem nedenstående link:

×

Log ind