27. september 2022

Globale kriser med lokale løsninger?

KL sætter på årets erhvervs- og turismekonference den 17. november i Vejle fokus på, hvordan kommuner og erhvervsliv kan arbejde sammen om at mindske CO2-udledningen.

Kommunerne har taget klimalederskabet på sig med det fælleskommunale klimasamarbejde, DK2020, hvor kommunerne har forpligtet sig på at reducere de territoriale udledninger med 70 % inden 2030, og have en netto nul-udledning i 2050.

Men den kommunale sektors andel af Danmarks samlede CO2-udledning er lille, hvis man kun opgør udledningen fra den kommunale drift, kommunale institutioner og bygninger. Udledningerne fra erhvervsliv og borgere udgør den største andel af det samlede CO2-aftryk.

Derfor sætter årets erhvervs- og turismekonference spot på, hvordan kommuner og erhvervsliv kan arbejde sammen om at sænke CO2-udledningen. Det er nemlig kommunerne, der lokalt sidder med nøglen til at løse mange af de udfordringer, den grønne omstilling vil støde på. Både fordi kommunerne er myndighed på en lang række områder, men også fordi kommunerne er nærhed til virksomhederne og den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet.

På konferencen vil du bl.a. blive klogere på hvorfor nogle virksomheder tøver, når de skal i gang med at omstille deres forretning. Trine Plambech, leder af digital grøn omstilling ved Alexandra Instituttet, fortæller om resultaterne af et større forskningsprojekt om, hvilke mekanismer der er på spil, når virksomhederne stopper op frem for at tage hul på en omstilling i en klimavenlig retning.

Derudover vil deltagerne i paneldebatten Kommunernes rolle i erhvervslivets omstilling til en mere bæredygtig forretning drøfte, hvordan kommunerne kan understøtte erhvervslivet i at blive mere bæredygtigt, og hvordan den nye strategi for bæredygtig turisme omsættes lokalt. Her vil du bl.a. møde Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og medlem af KL’s Kultur,- Erhverv,- og Planudvalg og Pia Lange Christensen, adm. direktør i Visit Aarhus.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her: KL's Erhvervs- og turismekonference

×

Log ind