07. november 2022

Landdistrikter under lup - få inspiration til din landdistriktsindsats med udgangspunkt i den seneste forskning på området

KL holder tirsdag d. 6. december webinar om den seneste forskning indenfor landdistrikter og regional udvikling.

Landdistrikterne har længe været på dagsordenen lokalt i de kommuner, som står over for konkrete udfordringer i form af lukkede skoler, færre arbejdspladser, nedslidte boliger og tomme butikslokaler. Men i løbet af de seneste år er landdistrikterne kommet på den landspolitiske dagsorden, og den nuværende regering har som ambition at skabe et Danmark i balance.

For at blive klogere på tendenser og udviklingen i landdistrikterne afholder KL den 6. december kl. 10-12.30 et webinar om den seneste viden og forskning på landdistriktsområdet.

Hvem kan du møde?
KL har samlet et udpluk af den seneste viden og forskning inden for udviklingen af landdistrikter for at give inspiration til arbejdet med landdistriktsindsatsen i din kommune.

På webinaret kan du bl.a. høre om til- og fraflytningsmønstre når, Helle Nørgaard, seniorforsker ved Aalborg Universitet, fremlægger rapporten ”Kommunale indsatser for at tiltrække tilflyttere til land- og yderkommuner”. Rapporten fokuserer på land- og yderkommunernes eget arbejde med at tiltrække og fastholde borgere med forskellige bosætningsindsatser og viser, at der er stor forskel i omfang og typer af indsatser i både land- og yderkommuner, men at flere kommuner gør en større indsats, og at de er blevet mere målrettede.

Du kan også møde Svava Riesto, lektor ved Københavns Universitet, der er forfatter til rapporten ”Klimakrise, byudvikling og bevaring – nye roller for kulturarv i kystbyer”, og som sætter fokus på hvilken betydning kombinationen af stigende havvand, stormflod, øget nedbør og grundvandsstigninger har for, hvordan vi udvikler vores byer.

Du kan læse programmet og tilmelde dig herunder:

Arrangement

Landdistrikterne under lup 2022

 

×

Log ind