22. november 2022

Webinar: Landdistrikter under Lup

Deltag i KL’s årlige videnswebinar om landdistriktsudvikling den 6. december 2022 fra 10-12.30.

For at blive klogere på tendenser og udviklingen i landdistrikterne afholder KL den 6. december kl. 10-12.30 et webinar om den seneste viden og forskning på landdistriktsområdet.

Hvem kan du møde?

På webinaret kan du blandt andet blive klogere på instrumenter til styrkelse af landsbyernes egen udviklingskapacitet, når Hanne Tanvig, seniorrådgiver ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning hos Københavns Universitet, fortæller om et studie som viser, hvordan landsbysamfund på forskellige udviklingstrin kan styrke deres egen udviklingskapacitet.

Du kan også møde Fenja Søndergaard Møller, seniorrådgiver hos Danmarks Statistik, som vil give et indblik i flyttemønstre i landkommuner ift. socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er fx næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. Men skyldes forskellene, at socialt udsatte borgere flytter til landkommunerne? Fenja Søndergaard har udgivet en rapport, der ser på flyttemønstrene blandt fire grupper af socialt udsatte borgere, nemlig kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, børn med iværksatte anbringelser samt børn med alvorlige underretninger.

Tilmeld dig her:

×

Log ind