22. november 2022

Spændende program for årets sidste møde i Kommunernes netværk for samarbejde med fonde d. 28. november

Den 28. november holder Kommunernes netværk for samarbejde med fonde årets sidste netværksmøde i Odense. Som noget helt særligt er det nu muligt at deltage på det sidste netværksmøde - til en nedsat pris - uden at være medlem for at få indblik i netværkets fordele.

Dagens program

Når netværket mødes, er dagen tæt pakket med spændende oplæg og interessante diskussioner. Vi starter dagen med en rundtur i Odense til fondsfinansierede projekter, og derefter er der forskellige oplæg med nye vinkler på kommunalt samarbejde med forskellige typer af fonde.

Simon Ralph Haumann fra Erhvervsstyrelsen fortæller om potentialet i samarbejdet mellem lokale erhvervsfyrtårne og kommuner.

Fondseksperten Rikke Søgaard Berth fra Horten Advokatpartnerskab holder et oplæg om de vigtigste regler og rammer for kommunernes samarbejde med fonde.

Ringkøbing-Skjern deler deres erfaringer med det tværkommunale projekt ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” (ECSMV). Projektet handler om at mindske virksomheders energi- og materialeforbrug samtidig med man fastholder konkurrenceevne. Projektet har modtaget forskellige fondsmidler.

Der vil således være rig mulighed for at komme hjem med viden og konkrete værktøjer til fondsarbejdet i jeres kommune. Du kan finde det fulde program for dagen her:

 

Hvad giver netværket dig?

Kommunernes netværk for samarbejde med fonde giver nye input og redskaber til både at arbejde praktisk og strategisk med fonde og fondsmidler - så midlerne understøtter kommunens politiske og strategiske prioriteter – og gør en forskel for lokalsamfund, borgere og virksomheder. Der er rige mulighed for samarbejde med fonde inden for en lang række af de opgaver og områder som kommunerne beskæftiger sig med fx klima, grøn omstilling, velfærd, kultur, turisme og kompetenceudvikling.

Som medlem får I mulighed for at indgå i et ressourcestærkt netværk med dialog, vidensdeling og inspiration til det daglige arbejde med fonde. Netværksmøderne arrangeres ud fra medlemmers ønsker og består af faglige og inspirerende oplæg fra forskellige aktører i fondsverdenen, samt networking og gensidig inspiration blandt medlemmerne. Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere og chefer, der arbejder med fonde og puljemidler via private fonde, EU eller nationale fonde.

 

Tilmeld dig her

Sidste netværksmøde i 2022 afholdes d. 28. november, og du kan tilmelde dig på nedenstående link. Som noget helt særligt er det nu muligt at deltage på det sidste netværksmøde uden at være medlem af netværket til en pris på 1750 kr. 

Netværket mødes fire gange årligt, og datoerne for 2023 er:

  • Mandag den 20. februar
  • Onsdag den 17. maj
  • Torsdag den 24. august
  • Mandag den 24. november

Fra 2023 koster et medlemskab af Kommunernes netværk for samarbejde med fonde årligt 7000 kr. ekskl. moms. I kan deltage to fra hver kommune.

Hvis du har spørgsmål til netværket, kan du kontakte specialkonsulent Pia Mulvad Reksten på mail pimr@kl.dk eller student Asta Frandsen på mail asfr@kl.dk.

Arrangement

Møder og netværk Møde i kommunernes netværk for samarbejde med fonde d. 28. november

×

Log ind