03. maj 2022

Hvordan kan kommunerne arbejde med FN’s Verdensmål i en lokal dansk kontekst?

Det vil chefrådgiver, Maciej Truszczynski og chefkonsulent Klaus Munch Haagensen fra Danmarks Statistik med udgangspunkt i Vores Mål-arbejdet give deres bud på til KL's webinar om Kommunernes arbejde med FN's Verdensmål d. 17. maj.

Arrangement

Møder og netværk Webinar: Kommunernes arbejde med FN's Verdensmål

Flere og flere kommuner arbejder med Verdensmålene, men der er udfordringer

Interessen for at arbejde med FN's 17 Verdensmål er støt stigende. Antallet af kommuner, der har besluttet, at de vil arbejde med Verdensmålene lokalt er steget fra 30 kommuner i 2018, hvor KL første gang lavede deres årlige undersøgelse af kommunernes arbejde med Verdensmålene, til 76 kommuner i 2021. Men verdensmålsarbejdet er ikke uden udfordringer. Netop det at oversætte de globale mål til en lokal kontekst er en vanskelighed, som mange kommuner oplever. Flere angiver, at mange af målene drejer sig om samfundsudfordringer, som ikke umiddelbart virker relevante i Danmark, og at det desuden virker uoverskueligt at skulle inkludere de 17 mål i en i forvejen hektisk hverdag ude i kommunerne.

Vores Mål

I 2020 udgav Danmarks Statistik og 2030-panelet rapporten Gør Verdensmål til Vores Mål - 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden. Ved at virkeliggøre og konkretisere de globale mål i en dansk kontekst har Vores Mål-arbejdet til formål at bidrage til en mere effektiv implementering af Verdensmålene i Danmark og således også lokalt ude i kommunerne.

På KL's Webinar: Kommunernes arbejde med FN's Verdensmål har du mulighed for at blive klogere på, hvordan Vores Mål kan bruges som metode til at omsætte Verdensmålene til en lokal kontekst i jeres kommune, når chefrådgiver, Maciej Truszczynski fra Danmarks Statistik samt chefkonsulent Klaus Munch Haagensen fra Danmarks Statistik holder et oplæg om Vores Mål. 

Vores Mål

Vores Liv (mål 1, 2, 3, 4, 5 og 16) handler om social inklusion – om den enkeltes materielle, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og juridiske forudsætninger for at kunne deltage i samfundet.

Vores Planet (mål 6, 7, 12, 13, 14 og 15) handler om ressourcemæssig bæredygtighed – om bæredygtig anvendelse af ressourcer som vand og energi, bæredygtigt forbrug og en bæredygtig tilgang til miljøet såvel på land som til havs.

Vores Samfund (mål 8, 9, 10, 11 og 17) handler om bæredygtig økonomisk udvikling – om bæredygtig økonomisk vækst og innovation, ligestilling og byudvikling og om partnerskaber på tværs af samfundets sektorer for at opnå dette.

Hvordan skal kommunerne arbejde med fattigdom og sult?

Udfordringen med at oversætte de globale mål til en dansk kontekst, viser sig bl.a. ved at relativt få af kommunerne direkte prioriterer at arbejde med Verdensmål 1: Afskaf fattigdom og Verdensmål 2: Stop sult, mens andre mål såsom Verdensmål 13: Klimaindsats og Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund prioriteres højt af langt størstedelen af de responderende kommuner. Omfanget af ekstrem fattigdom og sult er også begrænset i Danmark, men med et mere nuanceret blik på målene, er de langt fra irrelevante. 

Vores Mål-rapporten indeholder 197 forslag til, hvordan man kan og bør måle på de 17 Verdensmål i Danmark og hertil også, hvordan arbejdet med fattigdom og sult kan realiseres i en dansk kontekst. 

Forslagene til arbejdet med Verdensmål 1 drejer sig bl.a. om at reducere andelen af hjemløse samt personer i længerevarende relativ fattigdom; at sænke andelen af befolkningen på længerevarende offentlig forsørgelse; og at øge andelen af personer, der er medlem af en a-kasse. Verdensmål 2 handler ikke kun om at stoppe sult, men ligeledes om bedre ernæring og om bæredygtig fødevareproduktion. I forlængelse heraf forslår Vores Mål et fokus på under- og overvægt; sunde- og usunde kostvaner; miljøbelastning i landbruget; og dyrevelfærd.

Du kan dykke ned i forslagene til målepunkter for de resterende Verdensmål og læse mere om Vores Mål i rapporten nedenfor.

  • PDF

    Gør Verdensmål til Vores Mål.pdf

Webinar om kommunernes arbejde med FN's Verdensmål d. 17. maj

 

På webinaret vil ph.d.-studerende Jannik Egelund desuden præsentere sit ph.d.-projekt om kommunernes implementering af FN's 17 Verdensmål, mens Line Vind og Signe Foersom vil komme med eksempler på, hvordan de har arbejdet med implementering af Verdensmålene i hhv. Gladsaxe Kommune og Sorø Kommune.

Arrangement

Møder og netværk Webinar: Kommunernes arbejde med FN's Verdensmål

 

×

Log ind