29. juni 2022

Webinar om indsatser for levende bymidter

KL afholder d. 29. august webinar sammen med Bolig- og Planstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Realdania som sætter fokus på, hvilke muligheder der er for at understøtte de lokale bymidter.

Hjælp til de små og mellemstore byer

Det lokale by- og erhvervsliv får stadig mere trænge kår i de små og mellemstore byer i takt med, at forbrugsmønstrene ændres, og detailhandlen i stigende grad foregår online. Det betyder, at de levende bymiljøer uddør og butiksvinduerne står tomme.

Sidste efterår blev der indgået en bred politisk aftale om at skabe mere liv i de små og mellemstore bymidter. Målet er, at de små lokalmiljøer igen skal være samlingspunkt for byens borgere – både til byfest og for butikker. Aftalen betyder bl.a., at der skal udvælges ti byer til en forsøgsordning for frie bymidter, og at der afsættes 180 mio. kr. til forskønnelse af byområderne og meget andet.

Samtidig er der mulighed for at søge midler gennem EU’s Regionalfond, der bl.a. fokuserer på levende og bæredygtige bymidter. Der er her afsat 140 mio. kr. til offentlig-privat bysamarbejde, strategisk planlægning at bymidterne, omstilling af bymidteerhvervet, fx gennem kompetenceforløb og fysisk omstilling.

For at danne overblik over de forskellige midler, der er afsat til at skabe levende bymidter, afholder vi et webinar, hvor Erhvervsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen og Realdania fortæller om de forskellige puljer der er til skabe fornyet liv i det lokale bymiljø. Det vil være muligt at stille spørgsmål i en chat undervejs.

Webinaret er for dig, der arbejder med den lokale erhvervsfremme, plan, byfornyelse og meget andet i en kommune med 4.000 til 20.0000 indbyggere, hvor det lokale byliv trænger til fornyet energi.

Arrangementet foregår d. 29. august fra 13-15 online.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Det kan du gøre her.

×

Log ind